حاکمیت بالینی

1391/3/24 0:0

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود ايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.


   
تعداد بازدید:   ۱۲۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >