تاریخچه حاکمیت بالینی

1391/2/26 0:0

 

 در انگلستان در سال 1970 تعداد زیادی از محققان که در زمینه کیفیت کار می کردند عناصری را که بیانگر کیفیت در خدمات بالینی بود را شفاف کردند. اینکه معیار و ملاک کیفیت در سلامت چیست؟ اندیکاتور های آن چیست؟ استانداردش چیست؟ این مفاهیم از علم مدیریت وارد علم نظام سلامت شد و به نوعی ارتباط بین فرایند ها و ساختار و عملکرد در بخش سلامت معنی پیدا کرد .


دفتر تعالی و حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا(س)بوشهر در راستای سیاست های وزارت متبوع در تاریخ 19/4/1390 تشکیل و راه اندازی گردیده است تا بر مبنای اصول و محور های هفتگانه آن در ارتقاء مستمر کیفی خدمات در خدمت همه احاد جامعه باشد.


 
 


تاریخ بروز رسانی:   25 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >