نقشه سایت بيمارستان‌ فاطمه زهرا بوشهر
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse اطلاعات عمومی بیمارستاناطلاعات عمومی بیمارستان
تاریخچه بیمارستان
راهنمای طبقات
مدیران بیمارستان
ساختار بیمارستان
Collapse سرویس های درمانیسرویس های درمانی
Collapse فاطمه زهرافاطمه زهرا
Collapse سوپروایزرسوپروایزر
آموزشی
بالینی
کنترل عفونت
Collapse بخش های درمانیبخش های درمانی
Collapse داخلی جراحیداخلی جراحی
داخلی مردان
داخلی زنان
جراحی مردان 1
جراحی مردان 2
Collapse ویژهویژه
آی سی یو جراحی
آی سی یو داخلی
اعصاب و روان
تالاسمی
اتفاقات بزرگسالان
Collapse علی اصغرعلی اصغر
اتفاقات اطفال
بخش اطفال
بخش نوزادان
آی سی یو نوزادان
Collapse بنت الهدیبنت الهدی
Collapse سوپروایزرسوپروایزر
آموزشی
کنترل عفونت
بالینی
Collapse بخش های درمانیبخش های درمانی
Collapse قلبقلب
Collapse ویژهویژه
آی سی یو جراحی قلب
سی سی یو
آنژیوگرافی و ریکاوری
اتاق عمل قلب
Collapse زنانزنان
جراحی زنان GYN
اتاق عمل زنان
زایشگاه
اورژانس مامایی
Collapse ادارای - مالیادارای - مالی
Collapse اداریاداری
مددکاری
امور عمومی
مدارک پزشکی
مهدکودک
تغذیه
داروخانه
حراست
Collapse مالیمالی
درآمد
اسناد پزشکی
ترخیص
اداره حسابداری
Collapse آمار و انفورماتیکآمار و انفورماتیک
انفورماتیک
آمار
لیست پزشکان متخصص
Collapse حاکمیت خدمات بالینیحاکمیت خدمات بالینی
تاریخچه
حاکمیت بالینی
محورهای حاکمیت بالینی
Collapse محور آموزشمحور آموزش
ترومبوز عروقی
زخم بستر
آموزش به بیماران دیابتی
Collapse روال پذیرش و ترخیصروال پذیرش و ترخیص
ساعات و قوانین ملاقات
ترخیص بیمار
Collapse  فوق برنامه کارکنان فوق برنامه کارکنان
تربیت بدنی
امور رفاهی
Collapse برنامه درمانگاههابرنامه درمانگاهها
کلینیک صبح
کلینیک عصر
روابط عمومی
راهنمای تلفن
فرم دریافت اطلاعات
فرم رسیدگی به شکایات
پیوند ها
تماس با ما
< >